Filter

Sort by
350
Najviša ponuda
 • 24 m
Broj: ATC3014438
Aukcija završava za:
450
Najviša ponuda
Broj: BOR3080049
Aukcija završava za:
17.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 1994
 • 228 kW / 310 KS
 • 5933 Rs.
 • Klima uređaj
 • 6.1 m
Broj: ATC3072030
Aukcija završava za:
1.500
Najviša ponuda
Broj: BOR3041534
Aukcija završava za:
350
Najviša ponuda
 • 3 m
Broj: BOR3056332
Aukcija završava za:
2.400
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2009
 • 15.27 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2019033
Aukcija završava za:
-
1.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2020
Broj: ATC3080046
Aukcija završava za:
2.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2008
 • 2131 Rs.
Broj: ATC2613933
Aukcija završava za:
300
Najviša ponuda
Broj: BOR3080148
Aukcija završava za:
4.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2015
 • 9.2 m
Broj: ATC3040246
Aukcija završava za:
35.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: OSC2990943
Aukcija završava za:
2.400
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2010
Broj: BOR3068386
Aukcija završava za:
2.600
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 1999
 • 3 m
Broj: ATC3044691
Aukcija završava za:
5.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
 • 2.42 m
Broj: NOM3016201
Aukcija završava za:
30.700
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2015
Broj: ATC3019508
Aukcija završava za:
20.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2003
 • 74 kW / 101 KS
 • 12753 Rs.
 • EHR
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC2688120
Aukcija završava za:
19.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
 • 149 Rs.
Broj: OSC2990949
Aukcija završava za:
19.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2008
 • 7500 Rs.
Broj: NOM3076067
Aukcija završava za:
5.700
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2016
 • 6 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: ATC3050645
Aukcija završava za:
20.700
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: ATC3069934
Aukcija završava za:
50.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2012
 • 265 kW / 360 KS
 • 1760 Rs.
 • Klima uređaj
 • 7.5 m
 • Rezač slame
Broj: ATC2702890
Aukcija završava za:
-
400
Najviša ponuda
Broj: 11028734
Aukcija završava za:
29.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2004
 • 208 kW / 283 KS
 • 3054 Rs.
 • Klima uređaj
 • 6.1 m
 • Rezač slame
Broj: ATC2872070
Aukcija završava za:
3.500
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: 10893898
Aukcija završava za:
-
1.900
Najviša ponuda
Broj: BOR3080075
Aukcija završava za:
800
Najviša ponuda
Broj: BOR3080054
Aukcija završava za:
200
Najviša ponuda
 • 3 m
Broj: BOR3062327
Aukcija završava za:
30.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2015
 • 149 kW / 203 KS
 • 4205 Rs.
 • Klima uređaj
Broj: ATC3077340
Aukcija završava za:
150
Najviša ponuda
Broj: BOR3080052
Aukcija završava za:
-
150
Najviša ponuda
Broj: BOR3080050
Aukcija završava za:
9.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2013
 • Pogon na 4 kotača
 • 7585 Rs.
 • Klima uređaj
Broj: BOR3074145
Aukcija završava za:
10.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2005
 • Pogon na 4 kotača
 • 9568 Rs.
Broj: ATC2885251
Aukcija završava za:
1.400
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 1997
 • 24 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2156012
Aukcija završava za:
-
5.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 1993
 • 46 kW / 63 KS
 • 10623 Rs.
Broj: ATC3064459
Aukcija završava za:
29.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2014
 • 1540 Rs.
Broj: ATC3071491
Aukcija završava za:
1.290
Najviša ponuda
Broj: NOM3036749
Aukcija završava za:
450
Najviša ponuda
 • 4.5 m
Broj: ATC3068266
Aukcija završava za:
900
Najviša ponuda
 • 3 m
Broj: BOR3077479
Aukcija završava za:
20.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
 • 6.6 m
Broj: NOM2991542
Aukcija završava za:
590
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 1996
Broj: ATC3004111
Aukcija završava za:
-
7.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2017
 • 6 m
Broj: ATC3070251
Aukcija završava za:
90
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: SAL3059919
Aukcija završava za:
5.200
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: BOR3035568
Aukcija završava za:
3.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2006
 • 5 m
Broj: ATC3064191
Aukcija završava za:
2.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2014
Broj: ATC3060530
Aukcija završava za:
-
10.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2015
 • 6 m
Broj: ATC3068248
Aukcija završava za:
37.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
 • 9.25 m
 • 344 Rs.
Broj: OSC2997069
Aukcija završava za:
290
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: SAL3029588
Aukcija završava za:

 • 24 m
Broj: ATC3014438
350
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: BOR3080049
450
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1994
 • 228 kW / 310 KS
 • 5933 Rs.
 • Klima uređaj
 • 6.1 m
Broj: ATC3072030
17.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: BOR3041534
1.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • 3 m
Broj: BOR3056332
350
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2009
 • 15.27 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2019033
2.400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
 • Godina proizvodnje 2020
Broj: ATC3080046
1.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2008
 • 2131 Rs.
Broj: ATC2613933
2.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: BOR3080148
300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2015
 • 9.2 m
Broj: ATC3040246
4.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: OSC2990943
35.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2010
Broj: BOR3068386
2.400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1999
 • 3 m
Broj: ATC3044691
2.600
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
 • 2.42 m
Broj: NOM3016201
5.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2015
Broj: ATC3019508
30.700
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2003
 • 74 kW / 101 KS
 • 12753 Rs.
 • EHR
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC2688120
20.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
 • 149 Rs.
Broj: OSC2990949
19.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2008
 • 7500 Rs.
Broj: NOM3076067
19.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2016
 • 6 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: ATC3050645
5.700
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: ATC3069934
20.700
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2012
 • 265 kW / 360 KS
 • 1760 Rs.
 • Klima uređaj
 • 7.5 m
 • Rezač slame
Broj: ATC2702890
50.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: 11028734
400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2004
 • 208 kW / 283 KS
 • 3054 Rs.
 • Klima uređaj
 • 6.1 m
 • Rezač slame
Broj: ATC2872070
29.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: 10893898
3.500
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: BOR3080075
1.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: BOR3080054
800
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • 3 m
Broj: BOR3062327
200
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2015
 • 149 kW / 203 KS
 • 4205 Rs.
 • Klima uređaj
Broj: ATC3077340
30.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: BOR3080052
150
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: BOR3080050
150
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
 • Pogon na 4 kotača
 • 7585 Rs.
 • Klima uređaj
Broj: BOR3074145
9.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2005
 • Pogon na 4 kotača
 • 9568 Rs.
Broj: ATC2885251
10.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1997
 • 24 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2156012
1.400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
 • Godina proizvodnje 1993
 • 46 kW / 63 KS
 • 10623 Rs.
Broj: ATC3064459
5.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2014
 • 1540 Rs.
Broj: ATC3071491
29.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: NOM3036749
1.290
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • 4.5 m
Broj: ATC3068266
450
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • 3 m
Broj: BOR3077479
900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
 • 6.6 m
Broj: NOM2991542
20.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1996
Broj: ATC3004111
590
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
 • Godina proizvodnje 2017
 • 6 m
Broj: ATC3070251
7.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: SAL3059919
90
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: BOR3035568
5.200
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2006
 • 5 m
Broj: ATC3064191
3.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2014
Broj: ATC3060530
2.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
 • Godina proizvodnje 2015
 • 6 m
Broj: ATC3068248
10.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
 • 9.25 m
 • 344 Rs.
Broj: OSC2997069
37.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: SAL3029588
290
Najviša ponuda
Aukcija završava za:

Discover similar articles