Нещата стоят така

Регистрирайте се безплатно

Щракнете тук, за да се регистрирате. Съвсем лесно е и е безплатно.

Предложете сега

Ако сте се вписали, можете много лесно да наддавате Изберете желаната от Вас машина и подайте Вашата оферта чрез натискане на 'Предложете сега'. Подадената от Вас оферта ще Ви бъде потвърдена по имейла. Когато се получи оферта с по-висока цена, ще бъдете уведомени по имейла. Обратното броене тече!
Ако някой предложи в последната минута, търгът ще се удължи с още една минута. Търгът завършва, ако след изтичането на обратното броене не се подадат повече оферти

Спечелете търг и машината ще е Ваша

В края на търга машината автоматично се продава на предложилия най-висока оферта. Ако сте спечелили търг, ние ще се свържем в кратки срокове с Вас. Можете съвсем лесно да вземете Вашата машина от нас