Порталът за търгове с употребявани машини
Порталът за търгове с употребявани машини
Порталът за търгове с употребявани машини
Порталът за търгове с употребявани машини
Порталът за търгове с употребявани машини
Порталът за търгове с употребявани машини
Дати на търга
ab-auction App

Останете в течение на нещата дори и когато сте на път.

Нещата стоят така - Участвайте и спечелете!

Актуални търгове

9.900
Начална цена
 • Година на производство 2011
 • 27 m
 • Работа на хидравличната връзка
Брой: BOR3097186
Търгът приключва в:
490
Начална цена
Брой: ATC3019479
Търгът приключва в:
440
Най-висока оферта
Брой: BOR3100671
Търгът приключва в:
100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2013
Брой: ATC3092855
Търгът приключва в:
390
Начална цена
 • 3 m
Брой: ATC3092306
Търгът приключва в:
1.190
Най-висока оферта
 • Година на производство 2006
 • 3 m
Брой: BOR3088924
Търгът приключва в:
300
Най-висока оферта
Брой: ATC3092902
Търгът приключва в:
6.000
Най-висока оферта
 • Година на производство 2012
 • 1.2 m
 • 722 h
Брой: ATC2395129
Търгът приключва в:
1.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2013
Брой: BOR3089900
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2011
 • 27 m
 • Работа на хидравличната връзка
Брой: BOR3097186
9.900
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: ATC3019479
490
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: BOR3100671
440
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
Брой: ATC3092855
100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • 3 m
Брой: ATC3092306
390
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2006
 • 3 m
Брой: BOR3088924
1.190
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092902
300
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2012
 • 1.2 m
 • 722 h
Брой: ATC2395129
6.000
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
Брой: BOR3089900
1.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:

Директни покупки

10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
 
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
 
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
 
13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562
 
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
 
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
Брой: 11206912
 
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
 • 21 h
Брой: 11206916
 
675 €
Директна покупка
 • Година на производство 2022
Брой: 11091076
 
22.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
 • 2 h
Брой: NOM3018248
 
 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562
13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
Брой: 11206912
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
 • 21 h
Брой: 11206916
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2022
Брой: 11091076
675 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
 • 2 h
Брой: NOM3018248
22.700 €
Директна покупка