Издателско каре

BayWa AG
Arabellastraße 4
D-81925 München
Тел.: +49 (0)89 9222-0
Имейл: boerse@baywa.de

Районен съд Мюнхен, HRB 4921
ИД за ДДС или данъчен номер: DE129272852

Представлявано от управата
Marcus Pöllinger (Председател)
Andreas Helber
Dr. Marlen Wienert
Reinhard Wolf

Надзорен съвет:
Gregor Scheller

Онлайн уреждане на спорове по потребителски казуси:
ЕС разработи онлайн платформа, която да позволи на потребителя извънсъдебно да разрешава спорове, възникнали в резултат на правни онлайн сделки. Тази платформа е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Алтернативно уреждане на спорове (VSBG):
Дружеството не участва в процедурата за уреждане на спорове пред потребителска арбитражна комисия.


AGRAVIS Technik Center GmbH
Kopenhagener Str. 1
D-49716 Meppen-Versen
Тел.: +49 (0) 5935 9393-300
Имейл: atc@agravis.de

Районен съд Оснабрюк, HRB номер: 122261
ИД за ДДС или данъчен номер: DE 214508984

Управител с право на представителство:
Jörg Denekas


Oтговорен за съдържанието съгласно чл. 55 ал. 2 от Държавното споразумение за съобщенията (RStV):
Jörg Denekas
Kopenhagener Str. 1
D-49716 Meppen-Versen