Условия за ползване

Съдържание на онлайн офертата

Всички съдържания се проверяват внимателно и отговарят на нашите най-нови познания. BayWa AG и AGRAVIS Technik Center GmbH полагат усилия за постоянното разширяване и актуализиране на тази информационна оферта. Гаранция за пълнота, достоверност и актуалност обаче не може да се даде. AGRAVIS Technik Center GmbH и BayWa AG – по-долу съответно наричани "компанията" или "компаниите" – не могат да бъдат подвеждани под отговорност за щети

Препратки и връзки

На интернет страниците понякога има хиперлинкове към уеб сайтове на други компании. Компаниите декларират изрично, че към момента на поставянето на линка съответните свързани страници не са имали незаконно съдържание. Компаниите нямат никакво влияние върху актуалното и бъдещо оформление на свързаните страници, както и върху тяхното съдържание. Компаниите декларират изрично, че не поемат отговорност за съдържанието на свързаните страници и изключват всякаква отговорност, освен ако изрично няма данни за незаконни съдържания. Установяването важи за всички поставени в рамките на собственото интернет предложение линкове и препратки, както и за чужди вписвания в създадените от компаниите книги за гости, дискусионни форуми и мейлинг листи. Компаниите си запазват правото да изтриват вписванията и линковете, които нарушават валидното право или имат обидно съдържание.

Авторски права

Наличните съдържания на интернет страницата на двете компании са защитени с авторски права. Всички права са запазени. Авторското право върху публикувани, изготвени от компаниите самостоятелно обекти, остава единствено за съответната компания. Разпространяване или използване на такива графики, аудио документи, видеоклипове и текстове в други електронни или печатни публикации не се разрешава без изричното съгласие на компаниите. Всички посочени в рамките на интернет предложението и при нужда защитени от трети лица марки, търговски наименования и общи наименования подлежат неограничено на разпоредбите на съответно валидното право за търговските марки и на правата на собственост на съответно вписаните собственици.