Filter

Sort by
-
150
Najviša ponuda
Broj: ATC3049276
Aukcija završava za:
16.400
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2020
 • 1,25*1,23 cm
 • 500/50 - 22,5
Broj: ATP-10552
Aukcija završava za:
-
40
Najviša ponuda
Broj: ATC3049278
Aukcija završava za:
-
170
Najviša ponuda
Broj: ATC3049280
Aukcija završava za:
80
Najviša ponuda
Broj: ATC3049260
Aukcija završava za:
1.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: ATC2021592
Aukcija završava za:
2.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2018
 • 4.8 m
Broj: BOR2195652
Aukcija završava za:
90
Početna cijena
 • 15 m
 • Podešavanje visine
Broj: ATC3039632
Aukcija završava za:
-
370
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 1978
 • 3 m
Broj: UEL3050583
Aukcija završava za:
-
670
Najviša ponuda
Broj: UEL3026679
Aukcija završava za:
7.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2012
 • 9.15 m
Broj: ATC3029269
Aukcija završava za:
80
Najviša ponuda
 • 16 m
Broj: ATC3050325
Aukcija završava za:
250
Najviša ponuda
Broj: ATC3050314
Aukcija završava za:
1.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: ATC2199467
Aukcija završava za:
350
Najviša ponuda
Broj: ATC3050316
Aukcija završava za:
3.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2009
Broj: BOR3004086
Aukcija završava za:
10.400
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2003
 • 1.5 m
Broj: BOR2157251
Aukcija završava za:
2.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
 • 3.5 m
Broj: ATC2997675
Aukcija završava za:
-
640
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: ATC3029258
Aukcija završava za:
-
100
Početna cijena
Broj: ATC3050324
Aukcija završava za:
864
9.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2010
Broj: BOR2524094
Aukcija završava za:
150
Najviša ponuda
Broj: ATC3050862
Aukcija završava za:
-
300
Najviša ponuda
Broj: ATC3050313
Aukcija završava za:
450
Najviša ponuda
Broj: ATC3050448
Aukcija završava za:
7.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2007
 • 39 m
 • Podešavanje visine
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2174581
Aukcija završava za:
100
Početna cijena
Broj: ATC3050323
Aukcija završava za:
10.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2020
 • 3 m
Broj: BOR2965716
Aukcija završava za:
46.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
 • 107 kW / 146 KS
 • 4312 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednji utovarivač
 • Klima uređaj
Broj: BOR3003155
Aukcija završava za:
300
Najviša ponuda
Broj: ATC3050318
Aukcija završava za:
140
Najviša ponuda
Broj: ATC3050315
Aukcija završava za:
50.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2011
 • 132 kW / 180 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 8210 Rs.
 • Prednja hidraulika
Broj: BOR3004084
Aukcija završava za:
550
Najviša ponuda
Broj: ATC3050322
Aukcija završava za:
90
Najviša ponuda
Broj: ATC3050865
Aukcija završava za:
150
Najviša ponuda
Broj: ATC3050320
Aukcija završava za:
-
2.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2001
 • 21.8
Broj: ATC3029256
Aukcija završava za:
50
Najviša ponuda
Broj: ATC3050863
Aukcija završava za:
16.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2017
 • 21 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2522698
Aukcija završava za:
2.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: BOR3050594
Aukcija završava za:
900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: BOR3050598
Aukcija završava za:

-
Broj: ATC3049276
150
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2020
 • 1,25*1,23 cm
 • 500/50 - 22,5
Broj: ATP-10552
16.400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: ATC3049278
40
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: ATC3049280
170
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3049260
80
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: ATC2021592
1.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2018
 • 4.8 m
Broj: BOR2195652
2.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • 15 m
 • Podešavanje visine
Broj: ATC3039632
90
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
 • Godina proizvodnje 1978
 • 3 m
Broj: UEL3050583
370
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: UEL3026679
670
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2012
 • 9.15 m
Broj: ATC3029269
7.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • 16 m
Broj: ATC3050325
80
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050314
250
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: ATC2199467
1.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050316
350
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2009
Broj: BOR3004086
3.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2003
 • 1.5 m
Broj: BOR2157251
10.400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
 • 3.5 m
Broj: ATC2997675
2.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: ATC3029258
640
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: ATC3050324
100
Početna cijena
Aukcija završava za:
864
 • Godina proizvodnje 2010
Broj: BOR2524094
9.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050862
150
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: ATC3050313
300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050448
450
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2007
 • 39 m
 • Podešavanje visine
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2174581
7.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050323
100
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2020
 • 3 m
Broj: BOR2965716
10.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
 • 107 kW / 146 KS
 • 4312 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednji utovarivač
 • Klima uređaj
Broj: BOR3003155
46.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050318
300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050315
140
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2011
 • 132 kW / 180 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 8210 Rs.
 • Prednja hidraulika
Broj: BOR3004084
50.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050322
550
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050865
90
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050320
150
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
 • Godina proizvodnje 2001
 • 21.8
Broj: ATC3029256
2.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3050863
50
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2017
 • 21 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: BOR2522698
16.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: BOR3050594
2.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: BOR3050598
900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:

Discover similar articles


-
669 €
Direktna kupnja
Broj: WEB2981095
 
-
1.499 €
Direktna kupnja
Broj: WEB2981242
 
-
1.299 €
Direktna kupnja
Broj: WEB2981113
 
-
1.499 €
Direktna kupnja
Broj: WEB2981286
 
-
1.299 €
Direktna kupnja
 • Prednji utovarivač
Broj: WEB2981283