Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
ab-auction App

Možete biti uvijek obaviješteni putem naših aplikacija.

Kako da - Dajte ponudu i pobijedite!

Trenutne aukcije

2.500
Početna cijena
Broj: 11205625
Aukcija završava za:
37.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
 • 477 kW / 649 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 3175 Rs.
Broj: 10619228
Aukcija završava za:
69.500
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2012
 • 478 kW / 650 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 2728 Rs.
Broj: 10702016
Aukcija završava za:
3.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
 • 36 m
 • Sustav mjerenja mase
Broj: BOR3047089
Aukcija završava za:
31.100
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2020
 • 26.4 m³
 • 20
Broj: 11142717
Aukcija završava za:
45.000
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 11007195
Aukcija završava za:
3.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: ATC3025386
Aukcija završava za:
3.960
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 1998
 • 8.5 m
Broj: 11135681
Aukcija završava za:
2.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2008
Broj: ATC3092304
Aukcija završava za:
Broj: 11205625
2.500
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
 • 477 kW / 649 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 3175 Rs.
Broj: 10619228
37.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2012
 • 478 kW / 650 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 2728 Rs.
Broj: 10702016
69.500
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
 • 36 m
 • Sustav mjerenja mase
Broj: BOR3047089
3.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2020
 • 26.4 m³
 • 20
Broj: 11142717
31.100
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 11007195
45.000
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: ATC3025386
3.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1998
 • 8.5 m
Broj: 11135681
3.960
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2008
Broj: ATC3092304
2.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:

Direktne kupnje

10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
 
16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
 
15.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 10 kW / 14 KS
 • 428 Rs.
Broj: 10987989
 
13.600 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 7 kW / 10 KS
 • 472 Rs.
Broj: 11202562
 
1.750 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 5 kW / 7 KS
 • 133 Rs.
Broj: 11206853
 
1.400 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: 11206856
 
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
Broj: 11206912
 
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
 • 21 Rs.
Broj: 11206916
 
545 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 11098307
 
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 10 kW / 14 KS
 • 428 Rs.
Broj: 10987989
15.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 7 kW / 10 KS
 • 472 Rs.
Broj: 11202562
13.600 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 5 kW / 7 KS
 • 133 Rs.
Broj: 11206853
1.750 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
Broj: 11206856
1.400 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
Broj: 11206912
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
 • 21 Rs.
Broj: 11206916
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 11098307
545 €
Direktna kupnja