Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
Aukcijski portal za rabljene strojeve
ab-auction App

Možete biti uvijek obaviješteni putem naših aplikacija.

Kako da - Dajte ponudu i pobijedite!

Trenutne aukcije

200
Početna cijena
Broj: 11110603
Aukcija završava za:
800
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: 11115966
Aukcija završava za:
9.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3061075
Aukcija završava za:
1.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 1995
 • 6 m
Broj: 11104059
Aukcija završava za:
4.600
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3061061
Aukcija završava za:
2.500
Najviša ponuda
 • 11 Redovi
 • 6 m
Broj: 11102901
Aukcija završava za:
3.750
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3061071
Aukcija završava za:
2.500
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: 11094335
Aukcija završava za:
25.150
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: OSC3023261
Aukcija završava za:
Broj: 11110603
200
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: 11115966
800
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3061075
9.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1995
 • 6 m
Broj: 11104059
1.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3061061
4.600
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • 11 Redovi
 • 6 m
Broj: 11102901
2.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3061071
3.750
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: 11094335
2.500
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: OSC3023261
25.150
Najviša ponuda
Aukcija završava za: