Filter

Sort by
100
Početna cijena
Broj: ATC3014674
Aukcija završava za:
5.000
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2005
Broj: 11111457
Aukcija završava za:
1.900
Početna cijena
 • 3 m
Broj: ATC3085054
Aukcija završava za:
1.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: 300103404
Aukcija završava za:
90
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 300100704
Aukcija završava za:
490
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2012
Broj: 300106372
Aukcija završava za:
2.200
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2015
Broj: ATC3089406
Aukcija završava za:
15.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2012
 • 66 kW / 90 KS
 • 8310 Rs.
 • Prednji utovarivač
 • Klima uređaj
Broj: ATC3083221
Aukcija završava za:
1.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2008
 • hidrauličko sklapanje
 • 3 m
Broj: ATC2387172
Aukcija završava za:
25.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
 • 135 kW / 184 KS
 • 6826 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
Broj: 300007422
Aukcija završava za:
50.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
 • 653 Rs.
 • Klima uređaj
Broj: ATC3002236
Aukcija završava za:
10.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2010
 • 92810 Bale
Broj: 300107482
Aukcija završava za:
31.700
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2014
 • 173 kW / 235 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 5020 Rs.
 • Prednja hidraulika
Broj: ATC2398238
Aukcija završava za:
14.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300049551
Aukcija završava za:
49.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 121 kW / 165 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 1063 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC3030044
Aukcija završava za:
19.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2019
 • 2.1 m
Broj: ATC2528031
Aukcija završava za:
79.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2011
 • 279 kW / 379 KS
 • 3126 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2137349
Aukcija završava za:
19.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2009
 • 129 kW / 175 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 9722 Rs.
 • Prednja hidraulika
Broj: ATC2387749
Aukcija završava za:

15.100 €
Direktna kupnja
Broj: 300053814
 
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
 
16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
 
Broj: ATC3014674
100
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2005
Broj: 11111457
5.000
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • 3 m
Broj: ATC3085054
1.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: 300103404
1.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 300100704
90
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2012
Broj: 300106372
490
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2015
Broj: ATC3089406
2.200
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2012
 • 66 kW / 90 KS
 • 8310 Rs.
 • Prednji utovarivač
 • Klima uređaj
Broj: ATC3083221
15.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2008
 • hidrauličko sklapanje
 • 3 m
Broj: ATC2387172
1.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
 • 135 kW / 184 KS
 • 6826 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
Broj: 300007422
25.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
 • 653 Rs.
 • Klima uređaj
Broj: ATC3002236
50.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2010
 • 92810 Bale
Broj: 300107482
10.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2014
 • 173 kW / 235 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 5020 Rs.
 • Prednja hidraulika
Broj: ATC2398238
31.700
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300049551
14.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 121 kW / 165 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 1063 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC3030044
49.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2019
 • 2.1 m
Broj: ATC2528031
19.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2011
 • 279 kW / 379 KS
 • 3126 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2137349
79.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2009
 • 129 kW / 175 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 9722 Rs.
 • Prednja hidraulika
Broj: ATC2387749
19.900
Početna cijena
Aukcija završava za:

Broj: 300053814
15.100 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
16.230 €
Direktna kupnja

Discover similar articles


28.970 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300045034
 
9.670 €
Direktna kupnja
 • 6
Broj: 300048609
 
3.499 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
 • 1.5
Broj: SAL3070311