Filter

Сортирай по
7.500
Най-висока оферта
 • Година на производство 2012
 • 7.8 m
Брой: 10562276
Търгът приключва в:
155.000
Начална цена
 • Година на производство 2016
 • 339 kW / 461 HP
 • 2614 h
Брой: 10761965
Търгът приключва в:
63.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2021
 • 414 h
 • Климатик
Брой: ATC3002218
Търгът приключва в:
190
Най-висока оферта
Брой: 11233614
Търгът приключва в:
40.700
Най-висока оферта
 • Година на производство 2022
 • Климатик
Брой: ATC3028680
Търгът приключва в:
30.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2013
 • 129 kW / 175 HP
 • 6256 h
 • Предна връзка
 • Преден ВОМ
 • Климатик
Брой: 300083889
Търгът приключва в:
20.300
Най-висока оферта
 • Година на производство 2009
 • 187 kW / 254 HP
 • 9050 h
 • Предна връзка
 • Климатик
Брой: 300079268
Търгът приключва в:
40.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2015
 • 176 kW / 239 HP
 • 5839 h
 • Предна връзка
 • Преден ВОМ
 • Климатик
Брой: 300090638
Търгът приключва в:
21.300
Най-висока оферта
 • Година на производство 2009
 • 110 kW / 150 HP
 • 7290 h
 • Предна връзка
 • Преден товарач
 • Климатик
Брой: 300092261
Търгът приключва в:
500
Начална цена
 • Година на производство 1995
 • 2.5 m
Брой: 11186260
Търгът приключва в:
99.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2014
 • 360 kW / 490 HP
 • 1720 h
 • Климатик
 • 9 m
Брой: ATC2839543
Търгът приключва в:
19.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2000
 • 6385 h
 • Климатик
Брой: 300043148
Търгът приключва в:
38.900
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 36.5 m³
 • 710/50 - 26.5
Брой: 11116105
Търгът приключва в:
39.000
Най-висока оферта
 • Година на производство 2008
 • 313 kW / 426 HP
 • 4602 h
 • Климатик
 • Раздробител за слама
Брой: 300105645
Търгът приключва в:
50.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2010
 • 313 kW / 426 HP
 • 4058 h
 • Климатик
 • 6.6 m
Брой: ATC2518986
Търгът приключва в:
11.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2015
 • 24522 Бали
Брой: 300099313
Търгът приключва в:
9.900
Начална цена
 • Година на производство 2015
 • 9 m
Брой: ATC2400671
Търгът приключва в:
129.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2017
 • 320 kW / 435 HP
 • Задвижване на четири колела
 • 2197 h
 • Климатик
 • 7.7 m
Брой: ATC2522646
Търгът приключва в:
69.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2009
 • 458 kW / 623 HP
 • 4970 h
Брой: 300083671
Търгът приключва в:
14.900
Начална цена
 • Година на производство 2012
 • 7.5 m
Брой: ATC3073760
Търгът приключва в:
91.400
Най-висока оферта
 • Година на производство 2016
 • Задвижване на четири колела
 • 3430 h
 • Климатик
Брой: 300107470
Търгът приключва в:
99.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2013
 • 240 kW / 326 HP
 • 1131 h
 • Климатик
 • 7.5 m
 • Раздробител за слама
Брой: ATP-12608
Търгът приключва в:
2.900
Начална цена
 • Година на производство 1997
 • 6.4 m
Брой: 11191219
Търгът приключва в:
290
Начална цена
Брой: 300018222
Търгът приключва в:
30.300
Най-висока оферта
 • Година на производство 2020
 • 91 kW / 124 HP
 • Задвижване на четири колела
 • 950 h
 • Електронно повдигане
 • Предна връзка
 • Преден ВОМ
 • Климатик
Брой: ATC3096383
Търгът приключва в:
19.900
Начална цена
 • Година на производство 2018
 • 9 m
Брой: ATC2525502
Търгът приключва в:
5.000
Най-висока оферта
 • Година на производство 2008
Брой: 300111417
Търгът приключва в:

10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
 
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
 
 • Година на производство 2012
 • 7.8 m
Брой: 10562276
7.500
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2016
 • 339 kW / 461 HP
 • 2614 h
Брой: 10761965
155.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2021
 • 414 h
 • Климатик
Брой: ATC3002218
63.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: 11233614
190
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • Климатик
Брой: ATC3028680
40.700
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
 • 129 kW / 175 HP
 • 6256 h
 • Предна връзка
 • Преден ВОМ
 • Климатик
Брой: 300083889
30.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2009
 • 187 kW / 254 HP
 • 9050 h
 • Предна връзка
 • Климатик
Брой: 300079268
20.300
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2015
 • 176 kW / 239 HP
 • 5839 h
 • Предна връзка
 • Преден ВОМ
 • Климатик
Брой: 300090638
40.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2009
 • 110 kW / 150 HP
 • 7290 h
 • Предна връзка
 • Преден товарач
 • Климатик
Брой: 300092261
21.300
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 1995
 • 2.5 m
Брой: 11186260
500
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2014
 • 360 kW / 490 HP
 • 1720 h
 • Климатик
 • 9 m
Брой: ATC2839543
99.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2000
 • 6385 h
 • Климатик
Брой: 300043148
19.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 36.5 m³
 • 710/50 - 26.5
Брой: 11116105
38.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2008
 • 313 kW / 426 HP
 • 4602 h
 • Климатик
 • Раздробител за слама
Брой: 300105645
39.000
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2010
 • 313 kW / 426 HP
 • 4058 h
 • Климатик
 • 6.6 m
Брой: ATC2518986
50.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2015
 • 24522 Бали
Брой: 300099313
11.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2015
 • 9 m
Брой: ATC2400671
9.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2017
 • 320 kW / 435 HP
 • Задвижване на четири колела
 • 2197 h
 • Климатик
 • 7.7 m
Брой: ATC2522646
129.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2009
 • 458 kW / 623 HP
 • 4970 h
Брой: 300083671
69.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2012
 • 7.5 m
Брой: ATC3073760
14.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2016
 • Задвижване на четири колела
 • 3430 h
 • Климатик
Брой: 300107470
91.400
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
 • 240 kW / 326 HP
 • 1131 h
 • Климатик
 • 7.5 m
 • Раздробител за слама
Брой: ATP-12608
99.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 1997
 • 6.4 m
Брой: 11191219
2.900
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: 300018222
290
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2020
 • 91 kW / 124 HP
 • Задвижване на четири колела
 • 950 h
 • Електронно повдигане
 • Предна връзка
 • Преден ВОМ
 • Климатик
Брой: ATC3096383
30.300
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2018
 • 9 m
Брой: ATC2525502
19.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2008
Брой: 300111417
5.000
Най-висока оферта
Търгът приключва в:

 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
16.230 €
Директна покупка

Открийте подобни статии


22.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
 • 2 h
Брой: NOM3018248
 
2.890 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300022322