Filter

Sort by
238.300
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2020
 • 438 kW / 596 KS
 • 834 Rs.
 • 12 m
 • Rezač slame
Broj: 10955841
Aukcija završava za:
4.600
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 4.5 m
Broj: BOR3061081
Aukcija završava za:
1.200
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: 10990636
Aukcija završava za:
46.000
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2023
 • 57 Bale
 • 2 Rs.
Broj: 11127393
Aukcija završava za:
19.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: 11064919
Aukcija završava za:
10.800
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 1995
 • 70 kW / 95 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 11180 Rs.
 • EHR
 • Prednji utovarivač
 • 7.5
Broj: ATC2295504
Aukcija završava za:
120.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 211 kW / 287 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 1636 Rs.
 • EHR
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC3025932
Aukcija završava za:
61.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2016
 • 174 kW / 237 KS
 • 7825 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2711594
Aukcija završava za:
200
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: BOR3046888
Aukcija završava za:
72.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 84 kW / 114 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 5 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
Broj: ATC3071936
Aukcija završava za:
130.400
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 211 kW / 287 KS
 • 1682 Rs.
 • EHR
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC3025933
Aukcija završava za:
118.000
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2019
 • 103 kW / 140 KS
 • 1435 Rs.
 • EHR
 • Prednje priključno vratilo
Broj: 10959857
Aukcija završava za:
8.500
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 11175048
Aukcija završava za:
2.500
Najviša ponuda
Broj: 11084395
Aukcija završava za:
850
Početna cijena
Broj: 11173964
Aukcija završava za:
40.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3097423
Aukcija završava za:
79.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2018
 • 150 kW / 204 KS
 • 430 Rs.
 • Klima uređaj
 • 5.5 m
 • Rezač slame
 • 11.8
Broj: ATC2713589
Aukcija završava za:
52.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3097438
Aukcija završava za:
101.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
 • 404 kW / 549 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 574 Rs.
 • 9.2 m
 • Rezač slame
Broj: OSC2988838
Aukcija završava za:

 • Godina proizvodnje 2020
 • 438 kW / 596 KS
 • 834 Rs.
 • 12 m
 • Rezač slame
Broj: 10955841
238.300
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 4.5 m
Broj: BOR3061081
4.600
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: 10990636
1.200
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 57 Bale
 • 2 Rs.
Broj: 11127393
46.000
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: 11064919
19.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1995
 • 70 kW / 95 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 11180 Rs.
 • EHR
 • Prednji utovarivač
 • 7.5
Broj: ATC2295504
10.800
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 211 kW / 287 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 1636 Rs.
 • EHR
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC3025932
120.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2016
 • 174 kW / 237 KS
 • 7825 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2711594
61.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: BOR3046888
200
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 84 kW / 114 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 5 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
Broj: ATC3071936
72.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 211 kW / 287 KS
 • 1682 Rs.
 • EHR
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC3025933
130.400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2019
 • 103 kW / 140 KS
 • 1435 Rs.
 • EHR
 • Prednje priključno vratilo
Broj: 10959857
118.000
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 11175048
8.500
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: 11084395
2.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: 11173964
850
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3097423
40.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2018
 • 150 kW / 204 KS
 • 430 Rs.
 • Klima uređaj
 • 5.5 m
 • Rezač slame
 • 11.8
Broj: ATC2713589
79.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3097438
52.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
 • 404 kW / 549 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 574 Rs.
 • 9.2 m
 • Rezač slame
Broj: OSC2988838
101.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:

Discover similar articles


16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
 
22.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2 Rs.
Broj: NOM3018248
 
2.890 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300022322
 
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939