Filter

Sort by
9.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2011
 • 27 m
 • Podešavanje visine
Broj: BOR3097186
Aukcija završava za:
490
Početna cijena
Broj: ATC3019479
Aukcija završava za:
440
Najviša ponuda
Broj: BOR3100671
Aukcija završava za:
100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: ATC3092855
Aukcija završava za:
390
Početna cijena
 • 3 m
Broj: ATC3092306
Aukcija završava za:
1.190
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2006
 • 3 m
Broj: BOR3088924
Aukcija završava za:
300
Najviša ponuda
Broj: ATC3092902
Aukcija završava za:
6.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2012
 • 1.2 m
 • 722 Rs.
Broj: ATC2395129
Aukcija završava za:
1.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: BOR3089900
Aukcija završava za:
9.200
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 8
Broj: 300050533
Aukcija završava za:
5.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 3 m
Broj: BOR3084536
Aukcija završava za:
890
Najviša ponuda
Broj: ATC3092773
Aukcija završava za:
100
Početna cijena
Broj: ATC3092908
Aukcija završava za:
550
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 5.19
Broj: ATC3070274
Aukcija završava za:
3.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300049096
Aukcija završava za:
15.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: ATC3071786
Aukcija završava za:
450
Najviša ponuda
Broj: ATC3092905
Aukcija završava za:
1.050
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3070247
Aukcija završava za:
990
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300046794
Aukcija završava za:
900
Najviša ponuda
Broj: ATC2528434
Aukcija završava za:
100
Početna cijena
Broj: ATC3092909
Aukcija završava za:
83.700
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2016
 • 176 kW / 239 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 5472 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2572703
Aukcija završava za:
600
Najviša ponuda
Broj: ATC3101973
Aukcija završava za:
2.590
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2
Broj: 300097988
Aukcija završava za:
500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 5.19
Broj: ATC3069945
Aukcija završava za:
400
Najviša ponuda
Broj: ATC3053494
Aukcija završava za:
990
Najviša ponuda
Broj: BOR3097782
Aukcija završava za:
600
Najviša ponuda
Broj: ATC2525792
Aukcija završava za:
13.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 14
Broj: 300097822
Aukcija završava za:
14.500
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: 300116287
Aukcija završava za:
3.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 1.75 m
Broj: 300100068
Aukcija završava za:
200
Najviša ponuda
Broj: ATC3092904
Aukcija završava za:
790
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300101205
Aukcija završava za:
3.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: GRE3092172
Aukcija završava za:
990
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: GRE3072731
Aukcija završava za:
600
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 5.19
Broj: ATC3070260
Aukcija završava za:
2.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2014
 • Sustav mjerenja mase
Broj: 300109450
Aukcija završava za:
5.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2009
Broj: ATC3100989
Aukcija završava za:
100
Najviša ponuda
Broj: ATC3092903
Aukcija završava za:
1.590
Najviša ponuda
Broj: GRE3079439
Aukcija završava za:
3.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2013
 • Sustav mjerenja mase
Broj: 300108748
Aukcija završava za:
1.050
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3070235
Aukcija završava za:
790
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300105441
Aukcija završava za:
11.000
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2.8 m
Broj: GRE3067243
Aukcija završava za:
3.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300045717
Aukcija završava za:
9.700
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 8
Broj: 300101120
Aukcija završava za:
10.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 1 Rs.
Broj: 300052300
Aukcija završava za:
6.600
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 7.8
Broj: 300050637
Aukcija završava za:

10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
 
16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
 
15.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 10 kW / 14 KS
 • 428 Rs.
Broj: 10987989
 
13.600 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 7 kW / 10 KS
 • 472 Rs.
Broj: 11202562
 
1.750 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 5 kW / 7 KS
 • 133 Rs.
Broj: 11206853
 
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
Broj: 11206912
 
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
 • 21 Rs.
Broj: 11206916
 
675 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 11091076
 
22.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2 Rs.
Broj: NOM3018248
 
2.890 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300022322
 
 • Godina proizvodnje 2011
 • 27 m
 • Podešavanje visine
Broj: BOR3097186
9.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: ATC3019479
490
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: BOR3100671
440
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: ATC3092855
100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • 3 m
Broj: ATC3092306
390
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2006
 • 3 m
Broj: BOR3088924
1.190
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3092902
300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2012
 • 1.2 m
 • 722 Rs.
Broj: ATC2395129
6.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: BOR3089900
1.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 8
Broj: 300050533
9.200
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 3 m
Broj: BOR3084536
5.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3092773
890
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3092908
100
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 5.19
Broj: ATC3070274
550
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300049096
3.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: ATC3071786
15.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3092905
450
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3070247
1.050
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300046794
990
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC2528434
900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3092909
100
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2016
 • 176 kW / 239 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 5472 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2572703
83.700
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3101973
600
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2
Broj: 300097988
2.590
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 5.19
Broj: ATC3069945
500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3053494
400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: BOR3097782
990
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC2525792
600
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 14
Broj: 300097822
13.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
Broj: 300116287
14.500
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 1.75 m
Broj: 300100068
3.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3092904
200
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300101205
790
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: GRE3092172
3.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: GRE3072731
990
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 5.19
Broj: ATC3070260
600
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2014
 • Sustav mjerenja mase
Broj: 300109450
2.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2009
Broj: ATC3100989
5.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: ATC3092903
100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: GRE3079439
1.590
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2013
 • Sustav mjerenja mase
Broj: 300108748
3.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: ATC3070235
1.050
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300105441
790
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2.8 m
Broj: GRE3067243
11.000
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300045717
3.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 8
Broj: 300101120
9.700
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 1 Rs.
Broj: 300052300
10.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 7.8
Broj: 300050637
6.600
Najviša ponuda
Aukcija završava za:

 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 10 kW / 14 KS
 • 428 Rs.
Broj: 10987989
15.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 7 kW / 10 KS
 • 472 Rs.
Broj: 11202562
13.600 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 5 kW / 7 KS
 • 133 Rs.
Broj: 11206853
1.750 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
Broj: 11206912
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 8 kW / 11 KS
 • 21 Rs.
Broj: 11206916
2.350 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 11091076
675 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2 Rs.
Broj: NOM3018248
22.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300022322
2.890 €
Direktna kupnja

Discover similar articles


16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
 
1.750 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2018
 • 5 kW / 7 KS
 • 133 Rs.
Broj: 11206853
 
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
 
15.700 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 10 kW / 14 KS
 • 428 Rs.
Broj: 10987989
 
13.600 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2020
 • 7 kW / 10 KS
 • 472 Rs.
Broj: 11202562