Filter

Сортирай по
5.000
Начална цена
 • Година на производство 2012
 • Система за претегляне
Брой: 10553307
Търгът приключва в:
17.800
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 15 kW / 20 HP
 • 4 h
 • Преден ВОМ
Брой: 11084632
Търгът приключва в:
80
Начална цена
Брой: 11073876
Търгът приключва в:
2.900
Начална цена
 • Година на производство 2008
 • Система за претегляне
Брой: 10368803
Търгът приключва в:
390
Начална цена
Брой: 11214084
Търгът приключва в:
330
550
Начална цена
 • 3.3 m
Брой: 11051711
Търгът приключва в:
390
Начална цена
 • 4 m
Брой: 11105511
Търгът приключва в:
1.000
Начална цена
 • Година на производство 1990
Брой: 11173970
Търгът приключва в:
113.000
Начална цена
 • Година на производство 2019
 • 103 kW / 140 HP
 • 1438 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 10959857
Търгът приключва в:
2.550
Най-висока оферта
 • Година на производство 2019
Брой: 11133983
Търгът приключва в:
200
Начална цена
Брой: 11126827
Търгът приключва в:
2.900
Начална цена
 • Година на производство 2011
 • 3.35 m
Брой: 11139299
Търгът приключва в:
990
Начална цена
 • Година на производство 2003
 • 24 m
Брой: 11165643
Търгът приключва в:
55.000
Начална цена
 • Година на производство 2021
 • 116 h
Брой: 11050601
Търгът приключва в:
72.000
Начална цена
 • Година на производство 2020
 • 339 h
Брой: 10996028
Търгът приключва в:
55.000
Начална цена
 • Година на производство 2021
 • 261 h
Брой: 11050595
Търгът приключва в:
99.900
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 115 kW / 156 HP
 • 375 h
Брой: 11067880
Търгът приключва в:
36.900
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 18 Върхове
 • 5 m
Брой: 11103429
Търгът приключва в:
12.500
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 3 m
Брой: 11074889
Търгът приключва в:
36.500
Начална цена
 • Година на производство 2023
 • 1 h
Брой: 11142403
Търгът приключва в:
37.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 1 h
 • 24
Брой: 11126588
Търгът приключва в:
16.500
Начална цена
 • Година на производство 2023
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11139499
Търгът приключва в:
32.500
Начална цена
 • Година на производство 2023
 • 1 h
 • 9 m³
 • 750 / 60 R30.5 ALLIANCE
 • 10
Брой: 11142244
Търгът приключва в:
37.900
Начална цена
 • Година на производство 2023
 • 24 Редове
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11134836
Търгът приключва в:
15.900
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 11 Върхове
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11067284
Търгът приключва в:
67.900
Начална цена
 • Година на производство 2023
 • 24 Редове
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11149596
Търгът приключва в:
28.000
Начална цена
 • Година на производство 2021
 • 13 kW / 18 HP
 • 448 h
Брой: 11201868
Търгът приключва в:
155.000
Начална цена
 • Година на производство 2016
 • 339 kW / 461 HP
 • 2614 h
Брой: 10761965
Търгът приключва в:
220.000
Начална цена
 • Година на производство 2021
 • 332 kW / 452 HP
 • 295 h
 • 7.7 m
 • Раздробител за слама
Брой: 11011079
Търгът приключва в:
189.500
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 177 kW / 241 HP
 • 456 h
 • Преден ВОМ
Брой: 11089067
Търгът приключва в:
86.600
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 77 kW / 105 HP
 • 155 h
 • Електронно повдигане
Брой: 11074432
Търгът приключва в:
135.000
Начална цена
 • Година на производство 2016
 • 206 kW / 280 HP
 • 2355 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 10808328
Търгът приключва в:
189.900
Начална цена
 • Година на производство 2023
 • 176 kW / 239 HP
 • 349 h
 • Преден ВОМ
Брой: 11130899
Търгът приключва в:
79.000
Най-висока оферта
 • Година на производство 2019
 • 121 kW / 165 HP
 • 731 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 10944131
Търгът приключва в:
99.750
Начална цена
 • Година на производство 2019
 • 96 kW / 131 HP
 • 1925 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 11129730
Търгът приключва в:
59.000
Най-висока оферта
 • Година на производство 2015
 • 113 kW / 154 HP
 • 3440 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 11184961
Търгът приключва в:
86.750
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 93 kW / 126 HP
 • 145 h
 • Преден товарач
 • Преден ВОМ
Брой: 11072437
Търгът приключва в:
89.200
Начална цена
 • Година на производство 2020
 • 271 kW / 369 HP
 • 2828 h
Брой: 10963962
Търгът приключва в:
4.900
Начална цена
 • Година на производство 2015
 • 3 m
Брой: 11191391
Търгът приключва в:
2.900
Начална цена
 • 25 Редове
 • 3 m
Брой: 11184578
Търгът приключва в:
47.200
Начална цена
 • Година на производство 2023
 • 21 Върхове
 • 6 m
Брой: 11216222
Търгът приключва в:
17.000
Начална цена
 • Година на производство 2012
 • 3 m
Брой: 10580192
Търгът приключва в:
45.000
Начална цена
 • Година на производство 2020
 • 4 Бали
Брой: 11221821
Търгът приключва в:
13.300
Начална цена
 • Година на производство 2011
 • 8.75 m
Брой: 11155786
Търгът приключва в:
13.800
Най-висока оферта
 • Година на производство 2020
 • 6.2 m
Брой: 10964584
Търгът приключва в:
8.900
Начална цена
 • Година на производство 2012
 • 6 m
Брой: 11163206
Търгът приключва в:
290
Начална цена
 • Година на производство 2002
 • 6.75 m
Брой: ATC3102088
Търгът приключва в:
200
Начална цена
Брой: 11202080
Търгът приключва в:

10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
 
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
 
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
 
13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562
 
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
 
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
Брой: 11206912
 
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
 • 21 h
Брой: 11206916
 
22.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
 • 2 h
Брой: NOM3018248
 
2.890 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300022322
 
 • Година на производство 2012
 • Система за претегляне
Брой: 10553307
5.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 15 kW / 20 HP
 • 4 h
 • Преден ВОМ
Брой: 11084632
17.800
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: 11073876
80
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2008
 • Система за претегляне
Брой: 10368803
2.900
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: 11214084
390
Начална цена
Търгът приключва в:
330
 • 3.3 m
Брой: 11051711
550
Начална цена
Търгът приключва в:
 • 4 m
Брой: 11105511
390
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 1990
Брой: 11173970
1.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2019
 • 103 kW / 140 HP
 • 1438 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 10959857
113.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2019
Брой: 11133983
2.550
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: 11126827
200
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2011
 • 3.35 m
Брой: 11139299
2.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2003
 • 24 m
Брой: 11165643
990
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2021
 • 116 h
Брой: 11050601
55.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2020
 • 339 h
Брой: 10996028
72.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2021
 • 261 h
Брой: 11050595
55.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 115 kW / 156 HP
 • 375 h
Брой: 11067880
99.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 18 Върхове
 • 5 m
Брой: 11103429
36.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 3 m
Брой: 11074889
12.500
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 1 h
Брой: 11142403
36.500
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 1 h
 • 24
Брой: 11126588
37.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11139499
16.500
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 1 h
 • 9 m³
 • 750 / 60 R30.5 ALLIANCE
 • 10
Брой: 11142244
32.500
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 24 Редове
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11134836
37.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 11 Върхове
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11067284
15.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 24 Редове
 • 3 m
 • 1 h
Брой: 11149596
67.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2021
 • 13 kW / 18 HP
 • 448 h
Брой: 11201868
28.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2016
 • 339 kW / 461 HP
 • 2614 h
Брой: 10761965
155.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2021
 • 332 kW / 452 HP
 • 295 h
 • 7.7 m
 • Раздробител за слама
Брой: 11011079
220.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 177 kW / 241 HP
 • 456 h
 • Преден ВОМ
Брой: 11089067
189.500
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 77 kW / 105 HP
 • 155 h
 • Електронно повдигане
Брой: 11074432
86.600
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2016
 • 206 kW / 280 HP
 • 2355 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 10808328
135.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 176 kW / 239 HP
 • 349 h
 • Преден ВОМ
Брой: 11130899
189.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2019
 • 121 kW / 165 HP
 • 731 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 10944131
79.000
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2019
 • 96 kW / 131 HP
 • 1925 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 11129730
99.750
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2015
 • 113 kW / 154 HP
 • 3440 h
 • Електронно повдигане
 • Преден ВОМ
Брой: 11184961
59.000
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 93 kW / 126 HP
 • 145 h
 • Преден товарач
 • Преден ВОМ
Брой: 11072437
86.750
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2020
 • 271 kW / 369 HP
 • 2828 h
Брой: 10963962
89.200
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2015
 • 3 m
Брой: 11191391
4.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • 25 Редове
 • 3 m
Брой: 11184578
2.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 21 Върхове
 • 6 m
Брой: 11216222
47.200
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2012
 • 3 m
Брой: 10580192
17.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2020
 • 4 Бали
Брой: 11221821
45.000
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2011
 • 8.75 m
Брой: 11155786
13.300
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2020
 • 6.2 m
Брой: 10964584
13.800
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2012
 • 6 m
Брой: 11163206
8.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2002
 • 6.75 m
Брой: ATC3102088
290
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: 11202080
200
Начална цена
Търгът приключва в:

 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562
13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
Брой: 11206912
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
 • 21 h
Брой: 11206916
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
 • 2 h
Брой: NOM3018248
22.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300022322
2.890 €
Директна покупка

Открийте подобни статии


13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562
 
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
 
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
 
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
 
10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300048939