Filter

Sort by
102.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2017
 • 320 kW / 435 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 6358 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2524188
Aukcija završava za:
77.400
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 136 kW / 185 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 181 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC3075508
Aukcija završava za:
61.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2014
 • 298 kW / 405 KS
 • 7614 Rs.
 • EHR
 • Klima uređaj
Broj: ATC3087329
Aukcija završava za:
620
Najviša ponuda
Broj: 10987530
Aukcija završava za:
-
1.200
Početna cijena
Broj: WEB3091828
Aukcija završava za:
-
299
Najviša ponuda
 • Prednji utovarivač
Broj: WEB3014041
Aukcija završava za:
-
780
Početna cijena
Broj: WEB3086594
Aukcija završava za:
-
790
Početna cijena
Broj: WEB3086601
Aukcija završava za:
-
770
Početna cijena
Broj: WEB3072502
Aukcija završava za:
1.150
Početna cijena
Broj: WEB3082310
Aukcija završava za:
-
599
Početna cijena
Broj: WEB2981095
Aukcija završava za:
-
1.450
Početna cijena
Broj: WEB3091836
Aukcija završava za:
-
860
Početna cijena
Broj: WEB3082311
Aukcija završava za:
-
429
Početna cijena
Broj: WEB3091866
Aukcija završava za:
-
669
Početna cijena
Broj: WEB3086572
Aukcija završava za:
1.350
Početna cijena
Broj: WEB3091831
Aukcija završava za:
-
750
Početna cijena
Broj: WEB3072501
Aukcija završava za:
-
1.950
Početna cijena
Broj: WEB3086616
Aukcija završava za:
-
825
Početna cijena
Broj: WEB3072490
Aukcija završava za:
520
Najviša ponuda
Broj: WEB3091865
Aukcija završava za:
-
890
Početna cijena
Broj: WEB3086603
Aukcija završava za:
-
1.850
Početna cijena
Broj: WEB3086613
Aukcija završava za:
-
369
Najviša ponuda
Broj: WEB3091838
Aukcija završava za:
-
1.090
Početna cijena
Broj: WEB3091830
Aukcija završava za:
9.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2014
 • 1983 Rs.
Broj: 300098262
Aukcija završava za:
790
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 1986
Broj: 300096817
Aukcija završava za:
990
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2004
 • 2.4 m
Broj: 300101106
Aukcija završava za:
15.100
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2022
 • 22
Broj: ATC3044186
Aukcija završava za:
2.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2.82 m
Broj: OSC3088056
Aukcija završava za:
2.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 4.2 m
Broj: OSC3088054
Aukcija završava za:
13.300
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 18
Broj: 300100949
Aukcija završava za:
12.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2023
 • 10.2 m
Broj: OSC3060810
Aukcija završava za:
-
190
Početna cijena
Broj: 300099580
Aukcija završava za:
2.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3088057
Aukcija završava za:
1.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: 300103404
Aukcija završava za:
3.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2023
 • 6.6 m
Broj: ATC3061061
Aukcija završava za:
12.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2023
 • 10.2 m
Broj: OSC3060808
Aukcija završava za:
7.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2023
 • 8
Broj: 300101589
Aukcija završava za:
3.900
Najviša ponuda
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 300101355
Aukcija završava za:
2.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2002
 • 6.6 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: 300099831
Aukcija završava za:
5.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2022
 • 10.72 m
Broj: OSC3023204
Aukcija završava za:
14.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2022
 • 10 m
Broj: OSC3023256
Aukcija završava za:
4.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2010
 • 8.3 m
Broj: 300100344
Aukcija završava za:
100
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: 300107166
Aukcija završava za:
4.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300098106
Aukcija završava za:
190
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 300098242
Aukcija završava za:
7.900
Početna cijena
 • Godina proizvodnje 2002
 • 24 m
Broj: 300098723
Aukcija završava za:
1.490
Početna cijena
 • 2.5 m
Broj: 300103890
Aukcija završava za:

15.100 €
Direktna kupnja
Broj: 300053814
 
3.499 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
 • 1.5
Broj: SAL3070311
 
28.990 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300044831
 
18.000 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: TRE3040191
 
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
 
16.230 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
 
9.670 €
Direktna kupnja
 • 6
Broj: 300048609
 
 • Godina proizvodnje 2017
 • 320 kW / 435 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 6358 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Klima uređaj
Broj: ATC2524188
102.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 136 kW / 185 KS
 • Pogon na 4 kotača
 • 181 Rs.
 • Prednja hidraulika
 • Prednje priključno vratilo
 • Klima uređaj
Broj: ATC3075508
77.400
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2014
 • 298 kW / 405 KS
 • 7614 Rs.
 • EHR
 • Klima uređaj
Broj: ATC3087329
61.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
Broj: 10987530
620
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3091828
1.200
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
 • Prednji utovarivač
Broj: WEB3014041
299
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3086594
780
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3086601
790
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3072502
770
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: WEB3082310
1.150
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB2981095
599
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3091836
1.450
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3082311
860
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3091866
429
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3086572
669
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: WEB3091831
1.350
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3072501
750
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3086616
1.950
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3072490
825
Početna cijena
Aukcija završava za:
Broj: WEB3091865
520
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3086603
890
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3086613
1.850
Početna cijena
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3091838
369
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: WEB3091830
1.090
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2014
 • 1983 Rs.
Broj: 300098262
9.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 1986
Broj: 300096817
790
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2004
 • 2.4 m
Broj: 300101106
990
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 22
Broj: ATC3044186
15.100
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 2.82 m
Broj: OSC3088056
2.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 4.2 m
Broj: OSC3088054
2.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 18
Broj: 300100949
13.300
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 10.2 m
Broj: OSC3060810
12.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
-
Broj: 300099580
190
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: OSC3088057
2.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2011
Broj: 300103404
1.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 6.6 m
Broj: ATC3061061
3.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 10.2 m
Broj: OSC3060808
12.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2023
 • 8
Broj: 300101589
7.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 300101355
3.900
Najviša ponuda
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2002
 • 6.6 m
 • hidrauličko sklapanje
Broj: 300099831
2.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 10.72 m
Broj: OSC3023204
5.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
 • 10 m
Broj: OSC3023256
14.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2010
 • 8.3 m
Broj: 300100344
4.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2019
Broj: 300107166
100
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: 300098106
4.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2021
Broj: 300098242
190
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • Godina proizvodnje 2002
 • 24 m
Broj: 300098723
7.900
Početna cijena
Aukcija završava za:
 • 2.5 m
Broj: 300103890
1.490
Početna cijena
Aukcija završava za:

Broj: 300053814
15.100 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
 • 1.5
Broj: SAL3070311
3.499 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300044831
28.990 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: TRE3040191
18.000 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300047791
16.230 €
Direktna kupnja
 • 6
Broj: 300048609
9.670 €
Direktna kupnja

Discover similar articles


18.000 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2022
Broj: TRE3040191
 
28.990 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300044831
 
3.499 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
 • 1.5
Broj: SAL3070311
 
10.850 €
Direktna kupnja
 • Godina proizvodnje 2023
Broj: 300048939
 
15.100 €
Direktna kupnja
Broj: 300053814