Filter

Сортирай по
9.900
Начална цена
 • Година на производство 2011
 • 27 m
 • Работа на хидравличната връзка
Брой: BOR3097186
Търгът приключва в:
490
Начална цена
Брой: ATC3019479
Търгът приключва в:
390
Най-висока оферта
Брой: BOR3100671
Търгът приключва в:
100
Начална цена
 • Година на производство 2013
Брой: ATC3092855
Търгът приключва в:
390
Начална цена
 • 3 m
Брой: ATC3092306
Търгът приключва в:
1.190
Най-висока оферта
 • Година на производство 2006
 • 3 m
Брой: BOR3088924
Търгът приключва в:
100
Най-висока оферта
Брой: ATC3092902
Търгът приключва в:
5.500
Най-висока оферта
 • Година на производство 2012
 • 1.2 m
 • 722 h
Брой: ATC2395129
Търгът приключва в:
1.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2013
Брой: BOR3089900
Търгът приключва в:
9.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 8
Брой: 300050533
Търгът приключва в:
4.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2022
 • 3 m
Брой: BOR3084536
Търгът приключва в:
890
Най-висока оферта
Брой: ATC3092773
Търгът приключва в:
100
Начална цена
Брой: ATC3092908
Търгът приключва в:
500
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 5.19
Брой: ATC3070274
Търгът приключва в:
3.900
Начална цена
 • Година на производство 2022
Брой: 300049096
Търгът приключва в:
15.500
Най-висока оферта
 • Година на производство 2022
Брой: ATC3071786
Търгът приключва в:
100
Най-висока оферта
Брой: ATC3092905
Търгът приключва в:
900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
Брой: ATC3070247
Търгът приключва в:
990
Най-висока оферта
 • Година на производство 2022
Брой: 300046794
Търгът приключва в:
900
Най-висока оферта
Брой: ATC2528434
Търгът приключва в:
100
Начална цена
Брой: ATC3092909
Търгът приключва в:
82.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2016
 • 176 kW / 239 HP
 • Задвижване на четири колела
 • 5472 h
 • Предна връзка
 • Климатик
Брой: ATC2572703
Търгът приключва в:
500
Най-висока оферта
Брой: ATC3101973
Търгът приключва в:
2.390
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 2
Брой: 300097988
Търгът приключва в:
500
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 5.19
Брой: ATC3069945
Търгът приключва в:
350
Най-висока оферта
Брой: ATC3053494
Търгът приключва в:
890
Най-висока оферта
Брой: BOR3097782
Търгът приключва в:
600
Най-висока оферта
Брой: ATC2525792
Търгът приключва в:
12.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 14
Брой: 300097822
Търгът приключва в:
13.700
Най-висока оферта
 • Година на производство 2013
Брой: 300116287
Търгът приключва в:
3.900
Начална цена
 • Година на производство 2022
 • 1.75 m
Брой: 300100068
Търгът приключва в:
150
Най-висока оферта
Брой: ATC3092904
Търгът приключва в:
790
Начална цена
 • Година на производство 2022
Брой: 300101205
Търгът приключва в:
3.000
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
Брой: GRE3092172
Търгът приключва в:
890
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
Брой: GRE3072731
Търгът приключва в:
500
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 5.19
Брой: ATC3070260
Търгът приключва в:
2.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2014
 • Система за претегляне
Брой: 300109450
Търгът приключва в:
3.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2009
Брой: ATC3100989
Търгът приключва в:
100
Най-висока оферта
Брой: ATC3092903
Търгът приключва в:
990
Най-висока оферта
Брой: GRE3079439
Търгът приключва в:
3.900
Най-висока оферта
 • Година на производство 2013
 • Система за претегляне
Брой: 300108748
Търгът приключва в:
850
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
Брой: ATC3070235
Търгът приключва в:
790
Начална цена
 • Година на производство 2022
Брой: 300105441
Търгът приключва в:
6.600
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 2.8 m
Брой: GRE3067243
Търгът приключва в:
3.900
Начална цена
 • Година на производство 2023
Брой: 300045717
Търгът приключва в:
9.600
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 8
Брой: 300101120
Търгът приключва в:
10.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2022
 • 1 h
Брой: 300052300
Търгът приключва в:
5.100
Най-висока оферта
 • Година на производство 2023
 • 7.8
Брой: 300050637
Търгът приключва в:

10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
 
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
 
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
 
13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562
 
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
 
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
Брой: 11206912
 
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
 • 21 h
Брой: 11206916
 
675 €
Директна покупка
 • Година на производство 2022
Брой: 11091076
 
22.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
 • 2 h
Брой: NOM3018248
 
2.890 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300022322
 
 • Година на производство 2011
 • 27 m
 • Работа на хидравличната връзка
Брой: BOR3097186
9.900
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: ATC3019479
490
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: BOR3100671
390
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
Брой: ATC3092855
100
Начална цена
Търгът приключва в:
 • 3 m
Брой: ATC3092306
390
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2006
 • 3 m
Брой: BOR3088924
1.190
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092902
100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2012
 • 1.2 m
 • 722 h
Брой: ATC2395129
5.500
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
Брой: BOR3089900
1.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 8
Брой: 300050533
9.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 3 m
Брой: BOR3084536
4.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092773
890
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092908
100
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 5.19
Брой: ATC3070274
500
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
Брой: 300049096
3.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
Брой: ATC3071786
15.500
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092905
100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
Брой: ATC3070247
900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
Брой: 300046794
990
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC2528434
900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092909
100
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2016
 • 176 kW / 239 HP
 • Задвижване на четири колела
 • 5472 h
 • Предна връзка
 • Климатик
Брой: ATC2572703
82.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3101973
500
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 2
Брой: 300097988
2.390
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 5.19
Брой: ATC3069945
500
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3053494
350
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: BOR3097782
890
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC2525792
600
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 14
Брой: 300097822
12.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
Брой: 300116287
13.700
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 1.75 m
Брой: 300100068
3.900
Начална цена
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092904
150
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
Брой: 300101205
790
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
Брой: GRE3092172
3.000
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
Брой: GRE3072731
890
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 5.19
Брой: ATC3070260
500
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2014
 • Система за претегляне
Брой: 300109450
2.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2009
Брой: ATC3100989
3.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: ATC3092903
100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
Брой: GRE3079439
990
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2013
 • Система за претегляне
Брой: 300108748
3.900
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
Брой: ATC3070235
850
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
Брой: 300105441
790
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 2.8 m
Брой: GRE3067243
6.600
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
Брой: 300045717
3.900
Начална цена
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 8
Брой: 300101120
9.600
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2022
 • 1 h
Брой: 300052300
10.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:
 • Година на производство 2023
 • 7.8
Брой: 300050637
5.100
Най-висока оферта
Търгът приключва в:

 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562
13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
Брой: 11206912
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 8 kW / 11 HP
 • 21 h
Брой: 11206916
2.350 €
Директна покупка
 • Година на производство 2022
Брой: 11091076
675 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
 • 2 h
Брой: NOM3018248
22.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300022322
2.890 €
Директна покупка

Открийте подобни статии


10.850 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300048939
 
15.700 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 10 kW / 14 HP
 • 428 h
Брой: 10987989
 
1.750 €
Директна покупка
 • Година на производство 2018
 • 5 kW / 7 HP
 • 133 h
Брой: 11206853
 
16.230 €
Директна покупка
 • Година на производство 2023
Брой: 300047791
 
13.600 €
Директна покупка
 • Година на производство 2020
 • 7 kW / 10 HP
 • 472 h
Брой: 11202562