Használati feltételek

Online üzenet tartalma

Minden tartalmat gondosan megvizsgáltunk és legjobb tudásunk szerint, lelkiismeretesen állítottuk össze. A BayWa AG és az AGRAVIS Technik Center GmbH azon fáradozik, hogy folyamatosan bővítse és frissítse az információs kínálatot. Azonban nem vállalunk garanciát a teljeskörűségre, a helyességre és a teljes frissességre. Az AGRAVIS Technik Center GmbH és a BayWa AG – a továbbiakban: Vállalat, együttesen: Vállalatok – nem tehető felelőssé az internetes oldalaink felhasználásával összefüggő károkért. A Vállalatok nem vállalnak felelősséget azon közvetlen anyagi vagy eszmei károkért, amelyeket az információk vagy az abban tartalmazott szoftver használata, ill. nem használata eredményez. Minden adatot garanciavállalás nélkül adunk. Minden ajánlat kötelezettség nélküli és jogilag sem kötelező erejű. A Vállalatok kifejezetten fenntartják maguknak az oldalak részeinek vagy a teljes ajánlat külön bejelentés nélküli változtatásának, kiegészítéseinek, törlésének, közzétételének időszaki vagy végleges megszüntetésének jogát.

Hivatkozások és linkek

Az internetes oldalakon szerepelhetnek harmadik személyek honlapjaira vezető hiperlinkek is. A vállalatok kifejezetten kijelentik, hogy a link elhelyezésének időpontjában a megfelelően linkelt oldalak illegális tartalmaktól mentesek voltak. A vállalatoknak nincs hatásuk a jelenlegi és a jövőbeli kialakításra, a linkelt/kapcsolt oldalak tartalmaira. A vállalatok kifejezetten kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a linkelt oldalak tartalmaiért és megjelenítéseiért, továbbá bármilyen helytállást kizárnak ezzel kapcsolatban, kivéve, ha kifejezetten felhívták figyelmüket az illegális tartalmakra. Ez a megállapítás a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett linkekre és hivatkozásokra érvényes, továbbá a vállalatok által létrehozott vendégkönyvekbe, vitafórumokra és levelező listákba tett idegen bejegyzésekre is. A vállalatok fenntartják maguknak a hatályos jogba ütköző bevitelek és linkek, ill. sértő tartalmak törlésének jogát.

Copyright és szerzői jog

A két vállalat internetes megjelenésének jelen tartalmai szerzői jogvédelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. A nyilvánosságra hozott, a vállalatok által készített objektumok szerzői joga a mindenkori vállalat kizárólagos tulajdona marad. Az ilyen rajzok, hangdokumentumok, videófelvételek és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus, ill. nyomtatott kiadványokban a vállalatok kifejezett engedélye nélkül tilos. Az internetes ajánlaton belül megnevezett és adott esetben harmadik személyek által védett valamennyi márka- és árujel, kereskedelmi név és használati név a mindenkori érvényes jelölésjogi rendelkezések korlátlan hatálya alá tartozik és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok birtokosi jogai alá.