Podmínky pro využívání

Předmět online nabídky

Všechny obsahy budou pečlivě zkontrolovány a sestaveny podle nejlepšího vědomí a svědomí. Společnosti BayWa AG a AGRAVIS Technik Center GmbH se snaží o stálé rozšiřování a aktualizaci této informační nabídky. Záruku úplnosti, správnosti a aktuálnosti ovšem převzít nelze. Společnosti AGRAVIS Technik Center GmbH a BayWa AG - dále označované jen jako „podnik“ nebo „podniky“ – nemohou ručit za škodu vzniklou v souvislosti s využíváním obsahu našich internetových stránek. Podniky neručí ze nepřímé škody materiálního nebo ideového druhu, které mohou být způsobeny využitím nebo nevyužitím informací nebo v nich obsaženého software. Všechny údaje jsou bez záruky. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Podniky si vyhrazují výhradní právo na změny částí stránek nebo celkové nabídky bez předchozího oznámení, jejich doplnění, smazání nebo dočasné či definitivní zrušení zveřejnění.

Reference a odkazy:

Na internetové stránce jsou rovněž uvedeny hyperlinky k webovým stránkám třetí osob. Podniky výslovně prohlašují, že k okamžiku založení odkazu neobsahují napojené stránky žádný nelegální obsah. Podniky nemají žádný vliv na aktuální a budoucí uspořádání a obsah napojených stránek. Podniky výlučně prohlašují, že nenesou žádnou odpovědnost za obsah a uspořádání napojených stránek a tím je vyloučeno jakékoliv ručení, s výjimkou stavu, kdy bylo výhradně upozorněno na nelegální obsah. Toto prohlášení platí pro všechna spojení a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených podniky. Podniky si vyhrazují právo na vymazání záznamů a odkazů, které jsou v rozporu s platnou legislativou nebo mají urážlivý obsah.

Copyright a autorské právo

Obsah internetových stránek obou podniků je chráněn autorským právem. Veškerá práva vyhrazena. Copyright pro zveřejňování objektů, které podniky sami vytvořily, zůstává sám u příslušného podniku. Rozmnožování nebo využívání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu podniku dovoleno. Veškeré v internetových inzerátech uvedené a příp. třetími osobami vlastněné ochranné známky a značky, obchodní názvy a jména spotřebitelů podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného práva a vlastnického práva registrovaných vlastníků.