Warunki użytkowania

Treść oferty online

Wszelkie treści zostały starannie sprawdzone i przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. BayWa AG i AGRAVIS Technik Center GmbH dokładają wszelkich starań, by stale rozwijać i aktualizować dostępne informacje. Nie możemy jednak zagwarantować kompletności, prawdziwości ani aktualności informacji. AGRAVIS Technik Center GmbH i BayWa AG – dalej określane jako „Przedsiębiorstwo” lub „Przedsiębiorstwa” nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia treści zawartych na naszej stronie internetowej. Przedsiębiorstwa nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie szkody materialne i niematerialne wynikające z wykorzystania bądź niewykorzystania informacji lub oprogramowania zawartego na tej stronie. Wszelkie dane podawane są bez gwarancji. Wszystkie oferty są otwarte i niewiążące. Przedsiębiorstwa zastrzegają sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania oraz tymczasowego bądź trwałego zaprzestania publikacji części strony lub całej oferty, bez oddzielnego powiadomienia.

Odniesienia i łącza

Na stronie internetowej mogą znajdować się hiperłącza do stron osób trzecich. Przedsiębiorstwa wyraźnie oświadczają, że w chwili tworzenia hiperłączy strony docelowe nie zawierały treści nielegalnych. Przedsiębiorstwa nie mają żadnego wpływu na obecne i przyszłe wykonanie oraz treści powiązanych stron. Przedsiębiorstwa wyraźnie oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za treść i elementy zawarte na połączonych stronach i wyłączają wszelkie roszczenia z tego tytułu, z wyjątkiem sytuacji, w których istniałoby wyraźne wskazanie na nielegalne treści. Ustalenie to obowiązuje dla wszystkich łączy zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej Przedsiębiorstw oraz dla wpisów osób obcych w utworzonych przez przedsiębiorstwa księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Przedsiębiorstwa zastrzegają sobie prawo do usuwania wpisów i łączy, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, a także powiązanych z nimi treści.

Prawa autorskie

Przedstawione na witrynie internetowej obu Przedsiębiorstw treści są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do opublikowanych, utworzonych przez każde z Przedsiębiorstw treści należą do danego Przedsiębiorstwa. Powielanie lub użycie takich grafik, plików dźwiękowych, materiałów wideo oraz tekstów w innych mediach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody Przedsiębiorstwa jest zabronione. Wszystkie zawarte na stronie internetowej i ew. chronione przez strony trzecie znaki towarowe i marki, nazwy handlowe i nazwy użytkowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązujących przepisów o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli.