Condiții de utilizare

Conținut ofertă online

Toate conținuturile sunt verificate cu atenție și compilate conform cunoștințelor noastre. BayWa AG și AGRAVIS Technik Center GmbH se străduiesc să extindă și actualizeze permanent informațiile oferite. Cu toate acestea, nu se poate asuma o garanție pentru integritatea, corectitudinea și actualitatea lor. AGRAVIS Technik Center GmbH și BayWa AG - denumite în cele ce urmează ca „ întreprinderea” sau „întreprinderile“ – nu pot fi ținute responsabile pentru daune în legătură cu utilizarea conținuturilor paginilor noastre de internet. Întreprinderile nu răspund pentru daune materiale sau morale produse prin utilizarea sau neutilizarea informațiilor sau softurilor conținute. Toate informațiile sunt fără garanție. Toate ofertele sunt libere și neangajante. Întreprinderile își rezervă în mod expres dreptul de modificare, completare, ștergere publicare temporară săi închidere a unor părți a paginilor sau a întregii oferte, fără preaviz.

Referințe și link-uri

Acolo unde este cazul, hyperlink-uri la paginile de internet ale terților sunt plasate pe paginile de internet. Întreprinderile declară explicit că la momentul plasării link-urilor, paginile de internet respective nu aveau conținuturi ilegale. Întreprinderile nu pot influența configurația și conținutul paginilor de internet din link-uri. întreprinderile declară explicit că nu acceptă nicio responsabilitate privind conținutul și declarațiilor din paginile de internet din linkuri și exclud orice răspundere pentru aceasta în afară de cazul în care se face referire explicită la conținutul ilegal. Această declarație se aplică tuturor link-urilor și referințelor de le pagina de internet a întreprinderilor și la intrările externe din cărțile de vizitatori, forumurile de discuții și listele de adrese realizate de întreprinderi. Întreprinderile și rezervă dreptul de a șterge intrările și link-urile care contravin legislației aplicabile sau au conținut ofensator.

Copyright proprietate intelectuală

Conținuturile prezente ale paginilor de internet ale celor două întreprinderi sunt protejate prin copyright. Toate drepturile sunt rezervate. Dreptul de copyright pentru obiectele create de întreprinderi revine întreprinderilor respective. Orice reproducere sau utilizare a unor asemenea grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite este interzisă în absența acordului explicit al întreprinderilor. Toate mărcile comerciale, denumirilor comerciale și denumirilor comune care sunt menționate pe pagina de internet și pot fi protejate de terți sunt guvernate fără restricție de prevederile legii privind mărcile comerciale aplicabile în fiecare caz și de drepturile de proprietate ale proprietarilor înregistrați în fiecare caz.