Γενικοί όροι συναλλαγών για σύναψη συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.ab-auction.com (ΓΟΣ)

I. Εξαιρουμένη ισχύς

Σε συνάρτηση με την αγορά αντικειμένων από την ιστοσελίδα www.ab-auction.com (ιστοσελίδα) ισχύουν αποκλειστικά οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Ισχύουν μόνο απέναντι σε πελάτες που είναι επιχειρήσεις με την έννοια του § 14 BGB. Αυτό ισχύει τόσο για τις νομικές σχέσεις της AGRAVIS Technik Center GmbH όσο και της BayWa AG (εφεξής θα καλούνται επιχειρήσεις) με τον συμβατικό συνεργάτη (πελάτης). Δεν ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών του πελάτη, ακόμα και όταν η επιχείρηση δεν αντιτίθεται ρητώς.

II. Εγγραφή, αποκλεισμός από τη χρήση

1) Προϋπόθεση για την σύναψη συμβάσεων αγοράς μέσω της ιστοσελίδας (χρήση) είναι η προηγούμενη εγγραφή του πελάτη. Δικαιώματα εγγραφής έχουν αποκλειστικά επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου ή επενδυτικά σχήματα του δημοσίου δικαίου, που αποκτούν τα προσφερόμενα αντικείμενα για επιχειρηματικούς σκοπούς. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον πελάτη με κλικ επάνω στο περιγραφόμενο κουμπί κατά την εγγραφή.

2) Η σύνδεση γίνεται από τη σελίδα www.ab-auction.com. Οι πληροφορίες που ζητούνται στη διάρκεια της δήλωσης πρέπει να είναι έγκυρες και να διατηρούνται συνεχώς ενημερωμένες. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος ελέγχου της ορθότητας των πληροφοριών, ακόμα και μέσω χρήσης υπηρεσιών από εταιρείες εξέτασης πιστοληπτικών δεδομένων. Με το άνοιγμα του λογαριασμού (λογαριασμός πελάτη) ο πελάτης συναινεί με αυτά.

3) Στη διάρκεια της δήλωσης καθορίζεται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τον πελάτη. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμεύουν στην σαφή αναγνώριση του πελάτη. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος και φέρει την ευθύνη να διατηρεί μυστικό το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να μην γίνεται κακή χρήση από τρίτους λόγω της συμπεριφοράς του, εκτός αν τεκμηριώνεται ότι δεν ευθύνεται για την κακή χρήση.

4) Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον πελάτη ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση και ενδεχ. μονίμως από τη χρήση.

5) Η επιχείρηση σε περίπτωση ύπαρξης σημαντικού λόγου επιφυλάσσεται του δικαιώματος τερματισμού δημοπρασιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και αποκλεισμού μεμονωμένων πελατών από τη χρήση της ιστοσελίδας. Ένας σημαντικός λόγος είναι π.χ. η αιτιολογημένη υποψία παρέμβασης ή εξαπάτησης. Αποκλείονται αξιώσεις εις βάρος της επιχείρησης εξαιτίας του τερματισμού ή του αποκλεισμού.

III. Μορφές προσφορών και σύναψη συμβάσεων

Η επιχείρηση πωλεί μέσω της ιστοσελίδας μεταχειρισμένα και νέα αγροτικά μηχανήματα. Τα στοιχεία για το αντικείμενο αγοράς, ειδικά όσον αφορά στην απουσία ατυχημάτων ή ζημιών, στην χιλιομετρική κάλυψη ή στις ώρες λειτουργίας προέρχονται από τον προηγούμενο κάτοχο και δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν από την επιχείρηση. Συνεπώς τα στοιχεία που παρέχει η επιχείρηση προσφέρονται χωρίς εγγυήσεις και χρησιμεύουν αποκλειστικά για την αρχική πληροφόρηση του πελάτη. Συνεπώς δεν υπάρχει συμφωνημένη κατάσταση ή ανειλημμένη εγγύηση. Η επιχείρηση δηλώνει την τοποθεσία του αντικειμένου αγοράς, ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά το αντικείμενο αγοράς μετά την συνεννόηση με τον εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης. Αποτελεί θέμα του πελάτη να τεκμηριώσει την κατάσταση του αντικειμένου αγοράς και την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά στο αντικείμενο αγοράς. Η επιχείρηση προσφέρει την απόκτηση των αντικειμένων σε μορφή δημοπρασίας ή σε καθορισμένη τιμή. Η εμφανιζόμενη τιμή αγοράς, εφόσον δεν δηλώνεται διαφορετικά, είναι η καθαρή τιμή πλέον του νόμιμου φόρου, σήμερα 19 %.

1) Μορφή δημοπρασίας

Όλες οι δημοπρασίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.ab-auction.com. Η επιχείρηση καθορίζει πριν από κάθε δημοπρασία μια ελάχιστη τιμή αγοράς, καθώς και το χρονικό σημείο της εκκίνησης των τελευταίων 60 δευτερολέπτων της δημοπρασίας. Ο πελάτης συνδέεται στην www.ab-auction.com με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σε κάθε χρονικό σημείο εμφανίζεται η εκάστοτε έγκυρη τιμή αγοράς. Όλοι οι συνδεδεμένοι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές στη δημοπρασία μέσω επιβεβαίωσης της δεσμευτικής προσφοράς. Τα τρέχοντα τελευταία 60 δευτερόλεπτα επανεκκινούνται μετά από κάθε πλειοδοσία. Η σύμβαση αγοράς υλοποιείται με τον πελάτη, ο οποίος μετά την λήξη της δημοπρασίας έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά τιμής αγοράς. Η σύναψη της σχετικής σύμβασης αγοράς επιβεβαιώνεται με τον εκάστοτε πελάτη στην ιστοσελίδα και κοινοποιείται επιπλέον μέσω e-mail. Στο e-mail κοινοποιείται εκ νέου η τοποθεσία του οχήματος από την οποία πρέπει να παραληφθεί. Εάν έως τη λήξη της δημοπρασίας δεν υποβληθεί καμία έγκυρη προσφορά στο ύψος της καθορισμένης ελάχιστης τιμής αγοράς , η δημοπρασία λήγει χωρίς σύναψη σύμβασης.

2) Μορφή καθορισμένης τιμής

Η επιχείρηση προσφέρει επίσης στην ιστοσελίδα της αντικείμενα για άμεση αγορά. Αυτού του είδους τα αντικείμενα αγοράς επισημαίνονται με "άμεση αγορά". Η αναφερόμενη τιμή αγοράς ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα. Μόλις ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί "άμεση αγορά", θα του ζητηθεί να καταχωρίσει τα δεδομένα που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της σύμβασης. Έχει ξανά τη δυνατότητα να ελέγξει τα σημαντικότερα συμβατικά δεδομένα σε μια συνοπτική επισκόπηση. Όταν ο πελάτης κάνει κατόπιν κλικ στο κουμπί "Επιβεβαίωση" τότε υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς υλοποιείται με την αποδοχή που δηλώνεται μέσω e-mail από την επιχείρηση. Στις ειδικά επισημασμένες προσφορές καθορισμένης τιμής, η επιχείρηση μπορεί να δώσει επίσης στον πελάτη τη δυνατότητα να αποκτήσει το αντικείμενο αγοράς στην τιμή που προτείνεται από τον πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης μπορεί να πατήσει το κουμπί "Πρόταση τιμής". Στη συνέχεια θα του ζητηθεί να καταχωρίσει τα αναγκαία δεδομένα καθώς και την πρόταση τιμής για την διεκπεραίωση της σύμβασης. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επιβεβαίωση", υποβάλλει την δεσμευτική προσφορά του για τη σύναψη μιας σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς υλοποιείται όταν η επιχείρηση αποδεχτεί την προσφορά εντός επτά εργάσιμων ημερών μέσω e-mail.

IV. Πληρωμή της τιμής αγοράς

1) Μετά την κατάρτιση της σύμβασης αγοράς είναι αμέσως απαιτητή η συμφωνημένη τιμή αγοράς. Συμφωνείται μια προθεσμία πληρωμής 7 εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία πληρωμής ξεκινάει την ημέρα που γίνεται η σύναψη της σύμβασης αγοράς. Η επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη. Η επιχείρηση επιβεβαιώνει στον πελάτη την καλή παραλαβή της πληρωμής του.

2) Μετά τη σύναψη της σύμβασης οι κίνδυνοι τυχόν ζημίας και της ενδεχόμενης υποβάθμισης του αντικειμένου αγοράς μεταβιβάζονται στον πελάτη.

3) Εάν ο πελάτης δεν πληρώσει εντός της προθεσμίας πληρωμής, τότε τίθεται χωρίς όχληση εκπρόθεσμος και μετά από αυτό το χρονικό σημείο οφείλει να καταβάλλει τόκους υπερημερίας ύψους 9 τοις εκατό πάνω από το βασικό επιτόκιο (§ 288 εν. 2 BGB) στην τιμή αγοράς καθώς και ένα εφάπαξ ποσό ύψους € 40,00 (§ 288 εν. 5 BGB). Δεν αποκλείεται η αξίωση πραγματικής υψηλότερης ζημίας.

4) Εάν ο πελάτης ακόμα και μετά από όχληση δεν πληρώσει εντός μιας προσήκουσας συμπληρωματικής προθεσμίας, τότε η επιχείρηση μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς.

5) Για την όχληση και τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί η αποστολή τους στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης.

6) Εάν η επιχείρηση υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, τότε επιβάλλεται στον πελάτη μια εφάπαξ συμβατική ποινή ύψους 10% στην μικτή τιμή αγοράς. Η επιχείρηση δεν εμποδίζεται να απαιτήσει επιπλέον από τον πελάτη περαιτέρω αποζημίωση. Είναι στην ευχέρεια του πελάτη να τεκμηριώσει ότι έχει προκύψει μικρότερη ζημία.

7) Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης επιταγών και λοιπών άλλων μεθόδων πληρωμής χωρίς μετρητά. Η αποδοχή γίνεται πάντα μόνο για σκοπούς εκπλήρωσης. Οι πληρωμές σε ξένο νόμισμα πιστώνονται βάσει του τραπεζικού αποδεικτικού. Τα τραπεζικά τέλη επιβαρύνουν τον πελάτη.

V. Παραλαβή

1) Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το αντικείμενο αγοράς το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς υποβάλλοντας την επιβεβαίωση πληρωμής στο σημείο που δηλώνεται στη σύναψη της σύμβασης αγοράς (ευθύνη παραλαβής). Η ευθύνη της μεταφοράς βαρύνει τον πελάτη. Δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.

2) Εάν ο πελάτης δεν παραλάβει το αντικείμενο αγοράς εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε από την συγκεκριμένη ημέρα και εφεξής χρεώνονται τέλη παραμονής.

3) Εάν ο πελάτης παρά τον ορισμό της προσήκουσας συμπληρωματικής προθεσμίας δεν παραλάβει το αντικείμενο αγοράς, τότε η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί το αντικείμενο της αγοράς με την συνηθισμένη επιχειρηματική διαδικασία. Για την όχληση με συμπληρωματική προθεσμία αρκεί η αποστολή της στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη. Τα ποσά που περισσεύουν μετά την κράτηση όλων των δαπανών και φόρων καθώς και της συμβατικής ποινής επιστρέφονται στον πελάτη.

VI. Εγγύηση

1) Κατά την πώληση μεταχειρισμένων, κινητών αντικειμένων σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή επενδυτικά σχήματα δημοσίου δικαίου αποκλείονται αξιώσεις ελαττωμάτων. Κατά την πώληση νέων κινητών αντικειμένων σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή επενδυτικά σχήματα δημοσίου δικαίου παύουν οι αξιώσεις ελαττωμάτων ένα έτος μετά την πάροδο του επικίνδυνου χρονικού διαστήματος, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποδοχής και παραλαβής από την πλευρά του πελάτη μετά το χρονικό σημείο της ετοιμασίας. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης εντός εγγύησης, την ανάληψη συμβατικών κινδύνων, εξαιτίας σωματικού τραυματισμού, τραυματισμού της ζωής ή της υγείας, ενέργειες εκ πρόθεσης ή σοβαρής αμέλειας ή στις περιπτώσεις των §§ 438 εν. 1 αρ. 2, 479 και 634 a εν. 1 αρ. 2 BGB. Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου ή επενδυτικό σχήμα δημοσίου δικαίου, τότε η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει αποκατάσταση ή επαναπαράδοση όπως επιλέξει. Εάν αποτύχει η αποκατάσταση, τότε ισχύουν τα δικαιώματα του πελάτη κατά § 437 αρ. 2 και 3 BGB.

2) Τα ελαττώματα πρέπει να παρουσιάζονται σε μορφή κειμένου (εγγράφως ή μέσω e-mail). Τα εμφανή ελαττώματα πρέπει να δηλώνονται αμέσως, το αργότερο οκτώ εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. Εμφανή ελαττώματα είναι αποκλίσεις της παραδομένης ποσότητας σε σχέση με αυτήν που παραγγέλθηκε ή το είδος των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα με εμφανή ελαττώματα δεν επιτρέπεται να συνδέονται, να ενώνονται ή να συνδυάζονται με κινητά αντικείμενα. Τα μη εμφανή ελαττώματα πρέπει να δηλώνονται αμέσως, το αργότερο ωστόσο εντός οκτώ εργάσιμων ημερών μετά την ανακάλυψή τους ή την διαπίστωσή τους. Το § 377 HGB παραμένει ως έχει.

3) Ο πελάτης μπορεί να αξιώσει μια απαίτηση, εφόσον η απαίτηση διαπιστωθεί αδιαμφισβήτητα ή τελεσίδικα, εκτός αν η απαίτηση προκύπτει από την συμβατική σχέση καθεαυτή.

4) Τόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληρωμής του πελάτη είναι η επιχειρηματική έδρα του εκάστοτε συμβατικού συνεργάτη, το Μύνστερ (AGRAVIS Technik Center GmbH) ή το Μόναχο (BayWa AG). Τόπος εκπλήρωσης της ευθύνης της επιχείρησης είναι η τοποθεσία του εκάστοτε αντικειμένου αγοράς.

VII. Περιορισμός ευθύνης

Αποκλείονται αξιώσεις αποζημίωσης του πελάτη, ανεξάρτητα από τους νομικούς λόγους, λόγω παραβίασης δικαιωμάτων συμβατικής ενοχής και μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Αυτό δεν ισχύει, εφόσον υπάρχει νομικά η σχετική ευθύνη, σε περιπτώσεις δόλου, πρόθεσης ή σοβαρής αμέλειας, σωματικού τραυματισμού, τραυματισμού της ζωής ή της υγείας, σε περίπτωση υπερημερίας, εφόσον είχε συμφωνηθεί καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, λόγω υφιστάμενης εγγύησης για την κατάσταση του αντικειμένου παράδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ευθύνης προϊόντος ή σε λοιπές παραβάσεις σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση η αξίωση αποζημίωσης περιορίζεται στην τυπικά εμφανισμένη ζημία. "Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις" είναι οι υποχρεώσεις που προστατεύουν σημαντικές συμβατικές νομικές θέσεις του πελάτη, οι οποίες παρέχονται στον πελάτη από τα περιεχόμενα της σύμβασης και τον σκοπό καθεαυτό. Σημαντικές είναι επιπλέον παρόμοιες συμβατικές υποχρεώσεις, των οποίων η εκπλήρωση επιτρέπει την ορθή διεκπεραίωση της σύμβασης και πάνω στις οποίες βασίζεται ο πελάτης. Η τροποποίηση του βάρους απόδειξης εις βάρος του πελάτη δεν συνδέεται με τους υπάρχοντες κανονισμούς.

VIII. Προστασία δεδομένων.

1) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το § 28 BDSG. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την μεταβίβαση των σχετικών δεδομένων για έλεγχο και επιτήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας σε εταιρείες εξέτασης πιστοληπτικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη (όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης) μεταβιβάζονται για έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας στις εταιρείες SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden και infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Η επιχείρηση αξιοποιεί τις πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας βάσει μαθηματικών-στατιστικών διαδικασιών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία διεύθυνσης. Ο πελάτης μπορεί να λάβει από αυτές τις εταιρείες δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για το άτομό του.

IX. Παρακράτηση κυριότητας

1) Η επιχείρηση παρακρατά την κυριότητα έως την πλήρη εκπλήρωση της σύμβασης, κατά τη συναλλαγή με επιχειρήσεις έως την κάλυψη όλων των απαιτήσεων που έχουν ήδη προκύψει από την επιχειρηματική σχέση ή παρεπόμενων απαιτήσεων που έχουν προκύψει σε άμεση συνάρτηση με το παραδομένο προϊόν (τόκοι χρήσης, ζημίες υπερημερίας κ.λπ.). Στις επιχειρηματικές συναλλαγές με εκκρεμή τιμολόγια η παρακράτηση της κυριότητας ισχύει και ως διασφάλιση του απαιτητού υπολοίπου της επιχείρησης. Η επεξεργασία, συναρμολόγηση ή άλλη εκμετάλλευση του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας ισχύει ως κατ' εντολή της επιχείρησης. Εάν το προϊόν παρακρατημένης κυριότητας συνδεθεί, ενωθεί ή συνδυαστεί με άλλα αντικείμενα ("προϊόντα τρίτων"), τότε ο πελάτης εκχωρεί τα δικαιώματα κυριότητας ή συγκυριότητας από το νέο αντικείμενο στην αποδεχόμενη επιχείρηση και το διαφυλάσσει δωρεάν στα πλαίσια της εμπορικής επιμέλειας για την επιχείρηση.

2) Εάν ο πελάτης μεταβιβάσει το προϊόν παρακρατημένης κυριότητας καθεαυτό ή μαζί με προϊόν τρίτων, τότε μεταβιβάζει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μεταβίβαση στο ύψος της τιμής του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας μαζί με όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα στην επιχείρηση που αποδέχεται την μεταβίβαση. Η τιμή του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας είναι η τιμή χρέωσης της επιχείρησης πλέον προσαύξησης διασφάλισης ύψους τριάντα οκτώ τοις εκατό. Με τον ίδιο μεταβιβάζονται και όλες οι απαιτήσεις του πελάτη που ισχύουν για αυτόν από συμβάσεις σε συνάρτηση με την επεξεργασία ή την τοποθέτηση του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας, καθώς και απαιτήσεις που εγείρονται για τον πελάτη λόγω του συσχετισμού του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας με το αγροτεμάχιο κάποιου τρίτου. Η μεταβίβαση μελλοντικών απαιτήσεων εκτείνεται επίσης σε τυχόν απαιτήσεις λογιστικού υπολοίπου.

3) Ο πελάτης έχει δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, χρήσης ή τοποθέτησης του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας μόνο στο πλαίσιο της συνηθισμένης, ορθής επιχειρηματικής πρακτικής και μόνο εφόσον οι απαιτήσεις με την έννοια των προαναφερόμενων σημείων μεταφέρονται όντως στην επιχείρηση. Σε περίπτωση άλλων πράξεων σχετικά με το προϊόν παρακρατημένης κυριότητας, και ειδικά σε υποθήκες ή χρηματικές διασφαλίσεις, ο πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να συμφωνεί με τους παραλήπτες απαγόρευση μεταβίβασης κυριότητας.

4) Η επιχείρηση εξουσιοδοτεί τον πελάτη ανακλητά στην είσπραξη των απαιτήσεων μεταβιβασμένης κυριότητας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα σημεία. Η επιχείρηση δεν κάνει καμία χρήση του δικαιώματος είσπραξης, εφόσον ο πελάτης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις πληρωμής ακόμα και έναντι τρίτων. Κατόπιν απαίτησης της επιχείρησης ο πελάτης πρέπει να κατονομάζει τον οφειλέτη της απαίτησης μεταβιβασμένης κυριότητας και να προσκομίζει αμέσως πληροφορίες – και όπου αυτό δεν αρκεί, να παρέχει πρόσβαση σε βιβλία και επιχειρηματικά έγγραφα – και να αναγγέλλει στον οφειλέτη την μεταβίβαση της κυριότητας. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναγγέλλει και η ίδια την μεταβίβαση κυριότητας στον οφειλέτη. Με τη διακοπή των πληρωμών, την αίτηση ή την έναρξη διαδικασίας πτώχευσης ή κατά την υλοποίηση εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές σχετικά με την εκκαθάριση οφειλών παύουν τα δικαιώματα του πελάτη για περαιτέρω μεταβιβάσεις, χρήση ή τοποθέτηση του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας καθώς και τα δικαιώματα είσπραξης των απαιτήσεων μεταβιβασμένης κυριότητας.

5) Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνει αμέσως την επιχείρηση μεταβιβάζοντας τα αναγκαία έγγραφα για την δικαστική προσφυγή σχετικά με ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης τρίτων στο προϊόν παρακρατημένης κυριότητας ή σχετικά με (μελλοντικές) απαιτήσεις μεταβιβασμένης κυριότητας.

6) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής του πελάτη η επιχείρηση έχει δικαίωμα περισυλλογής του προϊόντος παρακρατημένης κυριότητας μετά από εφάπαξ όχληση και ο πελάτης υποχρεούται να το παραδώσει. Ο πελάτης εκχωρεί στην επιχείρηση το δικαίωμα εισόδου στην ιδιοκτησία του για τη σήμανση ή την απομάκρυνση του παραδομένου προϊόντος. Οι δαπάνες για την επιστροφή βαρύνουν τον πελάτη.

7) Εάν η υλοποιήσιμη τιμή υπερβαίνει τις εκκαθαρισμένες εξασφαλίσεις για τις απαιτήσεις προς εξασφάλιση κατά περισσότερο από τριάντα οκτώ τοις εκατό, τότε η επιχείρηση υποχρεούνται στην ισόποση επιστροφή ή στην έγκριση απαίτησης από τον πελάτη.

X. Ισχύον δίκαιο, αρμόδιο δικαστήριο

Ισχύει το γερμανικό δίκαιο εκτός από τη συμφωνία πωλήσεων των Η.Ε. Δικαστική αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο του Μύνστερ (AGRAVIS Technik Center GmbH) και του Μονάχου (BayWa AG), ανάλογα με την επιχείρηση με την οποία συνήφθη η σύμβαση πώλησης.

XI. Εναλλακτικός διακανονισμός

Η επιχείρηση δεν λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες διακανονισμού ενώπιον διαιτητικής αρχής καταναλωτών.

08/2016